Ostrich VPN APK icon

Tải về Ostrich VPN APK 2023

Ứng dụng bởi:
Geware VPN Pro
Phiên bản:
1.7.0(188) cho Android
Yêu cầu Android:
Android 5.0+

Superb VPN proxy that supports four protocols and allows you to connect from anywhere.

Features of Ostrich VPN APK:

  • Time, data, and bandwidth are all unlimited.
  • There is no need to register or log in.
  • No users' logs are saved.
  • Simple one-tap VPN connection
  • Keep your security and privacy in mind.
  • Multiple device support

What am I able to accomplish with Ostrich VPN?

  • Improve your online privacy and browse the Internet safely and anonymously.
  • Safeguard yourself when utilizing a public Wi-Fi hotspot.
  • Allows you to establish a secure Internet connection to another network.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Ostrich VPN APK vừa được phát hành và đã trở nên phổ biến trong một thời gian. Nó có xếp hạng tích cực trong số 5 sao trong Cửa hàng Google Play. Nó được bao gồm trong danh mục Google Play Store . Ứng dụng này là một ứng dụng nhẹ. Vì vậy, đừng lo lắng về không gian.

Ostrich VPN APK được phát triển và cung cấp bởi Geware VPN Pro cho người dùng Android trên toàn thế giới để đọc nội dung yêu thích của họ ở một nơi miễn phí.

Điểm hay của Ostrich VPN APK là nó cập nhật các tập phim kinh doanh hàng ngày cho người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản mới nhất mà bạn không thể tìm thấy trong Ứng dụng này, bạn có thể yêu cầu nó được tải lên cho bạn.

Một điều lưu lại trong bộ nhớ của bạn là ứng dụng này chỉ tương thích với các thiết bị Android. Những người sử dụng các hệ điều hành khác sẽ không lãng phí thời gian của họ để tải xuống ứng dụng này. Nó không làm việc cho họ. Do đó, hãy đợi đôi khi trong tương lai cho đến khi các hệ điều hành và nhà phát triển khác phát triển ứng dụng này. bạn có thể.